Φόρτωση ...

Νέα ιστότοπου

Προσθέθηκε στις: 16/10/2011 Όροι χρήσης και ευθύνες www.led-Intelligence.gr

Η εταιρεία μας σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και σας παραθέτει τους παρακάτω όρους οι οποίοι αφορούν στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά μας απέναντι σε όλους τους πελάτες μας:

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η εταιρεία Led-Intelligence.gr διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των προϊόντων και των τιμών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χωρίς προειδοποίηση.

Στοιχεία πελατών

Ο πελάτης εγγυάται την εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των πραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.